Ötvös Tamás

Polinszky Díjat kapott 2018 ban.

Ötvös Tamás tanulmányait Budapesten, az Európai Üzleti Főiskolán valamint Kecskeméten végezte, ahol üzemmérnöki diplomát szerzett.  Karbantartó mérnökként kezdte pályafutását, később üzemvezetőként dolgozott, majd termelésirányító helyettes lett. 1991 és 1994 között Németországban dolgozott termelési műszakvezetőként a Jung cégnél. 1994-benVeszprémben a Continental Kft.-nél kezdett dolgozni gyártás előkészítés vezetőként, későbbtermelésvezető, majd üzemvezető beosztást kapott, 1999 és 2000 között gyártásvezető helyettes lett. 2000-ben a Duropack Kft-nél folytatta üzemvezetői munkáját. 2001 és 2009 között ügyvezető igazgatói pozíciót töltött be. 2010 óta a Balluff- Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója. A cég nagymértékű, dinamikus fejlődéséhez vitathatatlanul hozzájárultszakértelmével, hozzáértő irányításával. A gyár hatékonyabb, gazdaságosabb működése is keze munkáját dicséri. Irányítása alatt a Balluff Elektronika Kft. egyre szorosabb kapcsolatot alakított ki a Pannon Egyetemmel is, a cég az egyetem duális képzéseiben is aktívan részt vesz. A több, mint 900 főt foglalkoztató vállalat a város egyik fő gazdasági motorjává vált az évek során. A vállalat vezetőjeként azt az elvet vallja, hogy a siker kulcsa az elkötelezett munkavállalókban rejlik, ezért munkatársai biztonságát, kényelmét is szem előtt tartja, emellett odafigyel a kollégák, dolgozók elégedettségére, egyéni igényeire is. 2018-ban Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése Veszprém város gazdasági életében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Ötvös Tamás részére Polinszky- díjat adományoz.