Polinszky díj

Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése a műszaki, természettudományos és gazdasági területen Veszprémben kiemelkedő érdemeket szerzett személynek, munkájának elismerésére évente egy főnek ‘Polinszky-díjat’ adományoz. A Polinszky-díj adományozását bármely veszprémi lakos, szervezet és intézmény kezdeményezheti.
A kitüntető díjra nyugállományban lévő, vagy elhunyt személy is javasolható. A díj átadására minden évben a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódóan a polgármester által meghatározott időpontban kerül sor.
A kitüntető díjat – az érmet, a díszoklevelet és a pénzjutalmat – a polgármester adja át.

19/1999. (V. 28.) Kr. sz. r.

Polinszky díjasok

Ötvös Tamás

Ötvös Tamás

Polinszky Díjat kapott 2018 ban. Ötvös Tamás tanulmányait Budapesten, az Európai Üzleti Főiskolán valamint Kecskeméten végezte, ahol üzemmérnöki diplomát szerzett.  Karbantartó mérnökként kezdte pályafutását, később üzemvezetőként dolgozott, majd termelésirányító helyettes lett. 1991 és 1994 között Németországban dolgozott termelési műszakvezetőként a Jung cégnél. 1994-benVeszprémben a Continental Kft.-nél kezdett dolgozni gyártás előkészítés vezetőként, későbbtermelésvezető, majd üzemvezető beosztást kapott, 1999 és 2000 között gyártásvezető helyettes lett. 2000-ben a Duropack Kft-nél folytatta üzemvezetői munkáját.(…)

Dr. Bartha László

Dr. Bartha László

Polinszky Díjat kapott 2017. Dr. Bartha László szakmai pályafutása a Veszprémi Vegyipari Egyetem Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszékén kezdődött, ahol műszaki doktori címet szerzett és melynek 1999 és 2009 között tanszékvezetője is volt. A Mérnöki Kar kutatási dékán helyettese volt 2006 és 2010 között, 2014 óta a Pannon Egyetem professor emeritusa. Aktív szerepet vállalt a Vegyészmérnöki(…)

Dr. Vonderviszt Ferenc

Dr. Vonderviszt Ferenc

Polinszky díjat kapott 2016-ban. Dr. Vonderviszt Ferenc az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen fizikusi oklevelet, a Magyar Tudományos Akadémián 1989-ben biológiai tudomány kandidátusa fokozatot, 2001-ben pedig doktori címet szerzett. A Veszprémi Egyetem Fizika Tanszékén oktatói munkáján kívül új tárgyak bevezetésével is színesítette az elsajátítható ismeretek skáláját. Nevéhez fűződik a Molekuláris Biofizikai Kutatólaboratórium létrejötte, melynek eredményeként a Veszprémi(…)

Dr. Hancsók Jenő

Dr. Hancsók Jenő

Polinszky Díjat kapott 2015. Dr. Hancsók Jenő okleveles vegyészmérnök, műszaki doktor (Dr. Techn.) (1972), PhD (1997), EUR ING (FEANI, Párizs, 1996), habilitáció (2008), az MTA doktora (2009), egyetemi tanár (2009), a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Mol Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék vezetője. Dr. Hancsók Jenő 1947-ben született, Bonyhádon. Egyetemi diplomáját a Veszprémi Vegyipari(…)

Dr. Bertók Ákos Botond

Dr. Bertók Ákos Botond

Polinszky Díjat kapott 2014-ben, egyetemi docens, Dr. Bertók Ákos Botond a IBM Szoftvertechnikai Kutatóközpont és a Nemzeti Infokommunikációs Koordinációs Központ alapító vezetője, a MOL-lal közös angol nyelvű Olajipari ellátási lánc optimalizáló szakmérnök képzés alapító szakvezetője, a nemzetközi Veszprém Optimization Conference: Advanced Algorithms (VOCAL) konferenciasorozat szervezőbizottságának elnöke. Az elmúlt időszakban Pro Scientiis Informaticae (2008),Pro Universitate Pannonica(…)

Dr. Bienerth Gusztáv

Dr. Bienerth Gusztáv

Polinszky Díjat kapott 2013-ban, jogász, Dr. Bienerth Gusztáv a magyar gazdasági élet egyik meghatározó személyeként elkötelezett híve a Pannon Egyetem és Veszprém város közötti kapcsolat folyamatos fejlesztésének. Célja, hogy a város és az egyetem szimbiózisban éljen, Veszprémet a Dunántúl innovációs központjának képzelné el, ami a város és az egyetem közös érdeke. Az Egyetem Gazdasági Tanácsának(…)

Dr. Nagy Endre

Dr. Nagy Endre

Polinszky-díjat kapott 2012-ben okleveles vegyészmérnök, kémiai tudományok doktora Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar Műszaki Kémiai Kutatóintézet tudományos tanácsadója Nagy Endre, vegyészmérnök (Veszprémi Vegyipari Egyetem, 1969). 1973-ban védte meg doktori disszertációját (Veszprémi Vegyipari Egyetem), 1985-ben a kandidátusi és 1995-ben a kémiai tudomány doktori címet szerzett. A disszertációk kutatási témái a két- és háromfázisú anyagátadási folyamatok elméleti(…)

Dr. Gaál Zoltán

Dr. Gaál Zoltán

Polinszky-díjat kapott 2011-ben Dr. Gaál Zoltán Szentgotthárdon született 1947. november 24-én. 1971-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetemen vegyészmérnöki, 1974-ben a Budapesti műszaki Egyetemen vegyipari gazdasági mérnöki oklevelet szerzett. A Veszprémi Egyetem, illetve jogutódja a Pannon Egyetem rektora 1998-2007-ig, mérnöki kari dékán 1991-1998 között, a Magyar Rektori Konferencia elnöke 2001-2003 között. 1971-ben az egyetem Üzemgazdaság Tanszékén, majd(…)

Dr. Tamás Ferenc professzor

Dr. Tamás Ferenc professzor

vegyészmérnők Polinszky-díjat kapott 2010-ben Tamás Ferenc professzor, vegyészmérnök több évtizeden át végzett kiemelkedő oktató- és kutatómunkát Veszprém városában. A Budapesti Műszaki Egyetem elvégzését követően, 1951-ben került a Veszprémi Vegyipari Egyetemre, ahol tanársegédként 1956-ig dolgozott. A forradalom után hosszabb ideig nem taníthatott, ezért 1973-ig a budapesti Szilikátipari Központ főmunkatársaként dolgozott. 1973-ban került vissza Veszprémbe, ahol az(…)

Dr. Horvátth Márton

Dr. Horvátth Márton

VEKOR Kft ügyvezető igazgatója Polinszky-díjat kapott 2009-ben Dr. Horvátth Márton 1944. augusztus 25-én született Budapesten. A budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett (1962), majd a Veszprémi Vegyipari Egyetemen, a radiokémiai ágazaton végzett okleveles vegyészmérnökként (1968). 1968-1992. között a Polinszky Károly által is igazgatott Nehézvegyipari Kutató Intézetben kutatott. A radiokémiai osztályon kilenc évig radioaktív izotópokkal analitikai, technológiai, méréstechnikai(…)

Dr. Liszi János

Dr. Liszi János

Prof.Emeritus méltatása Pannon Egyetem Polinszky-díjat kapott 2008-ban Dr. Liszi János tudományos és oktatói munkásságát az idők folyamán a “Kiváló Feltaláló” díjtól a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjén keresztül a legutóbb kiérdemelt Szent-Györgyi Albert díjig számtalan elismerés fémjelezi. A város életében hosszú évtizedeken át meghatározó volt a vegyipari egyetem jelenléte, amely a rendszerváltást követő gyökeres gazdasági átrendeződés(…)

Pápai Tamás

Pápai Tamás

Continental Teves Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója. Polinszky-díjat kapott 2007-ben Tanulmányait a Miskolci Egyetem gépész karán kezdte 1990-ben, majd 1994-ben a Veszpémi Egyetemen fejezte be okleveles villamosmérnökként, illetőleg 1998-ban minőségügyi szakmérnökként. Jelenleg a Budepesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MBA posztgraduális szakirányú továbbképzésén vesz részt. Németül felsőfokon, angolul középfokon beszél. A Continental Teves Magyarország Kft-nél kezdte pályafutását(…)

Prof. Dr. Friedler Ferenc

Prof. Dr. Friedler Ferenc

Tanszékvezető, egyetemi tanár a PANNON Egyetem Műszaki Informatikai Karának dékánja a VEAB alelnöke Polinszky-díjat kapott 2006-ban Friedler Ferenc Veszprémben született 1953-ban. A Szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezett matematikusi diplomát 1977-ben. Veszprémben a Műszaki Kémiai Kutatóintézetben kezdte pályafutását, 1993-ban került a Veszprémi Egyetemre. 1990-ben kandidátusi fokozatott szerezett, majd 1995-ben a kémiai tudomány doktora lett.(…)

Peretsényi György

Peretsényi György

Persped Kft. Ügyvezető igazgató Polinszky-díjat kapott 2005-ben Az általa vezetett vállalatot 1990-ben a Franz Lammer & Company leányvállalataként alapították Lamtrans Kft néven, szállítmányozási feladatokra. Az egyetlen gépjárművel rendelkező vállalkozás napjainkra Veszprém megye legjelentősebb árufuvarozó és szállítmányozási vállalata-immár 100%-os magyar tulajdonban, Persped Kft néven. A vállalat vezetését az innovációra, a folyamatos fejlesztésre, a minőség mind magasabb(…)

Dr. Bodor Endre

Dr. Bodor Endre

gyémántdiplomás vegyészmérnök, nyugalmazott egyetemi tanár Polinszky-díjat kapott 2004-ben „Ha bárhol a világon 30, 40, vagy 50 évvel ezelőtti veszprémi egyetemistával találkozom, első kérdése általában az, hogy ‘hogy van a Bodor, vagy mi van a Bodor Bandival”. Szerencsére általában azt válaszolhatom, hogy jól van, és ez elég is szokott lenni. Nekik ugyanis nem kell elmondani, hogy(…)

Harsányi István

Harsányi István

vezérigazgató Polinszky-díjat kapott 2003-ban Indoklás: „Harsányi István a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Rt. jogelődjénél, a Veszprém megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál 1970. október 1-én kezdte meg munkáját. Először rövid ideig szennyvíztelep vezetőként, 1971 áprilisától műszaki osztályvezető-helyettesként, majd 1975 júniusától szolgáltatási osztályvezetőként, főmérnökként dolgozott. 1992. január 1-től a vállalat műszaki igazgatója, a vállalat önkormányzati tulajdonú társasággá(…)

Dr. Horváth Géza

Dr. Horváth Géza

tanszékvezető, dékán Polinszky-díjat kapott 2002-ben Indoklás: „Dr. Horváth Géza 1971-ben szerezte vegyészmérnöki oklevelét a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. Az intézményben harminc éve tevékenykedik, több vegyipari műveleti tárgy kidolgozásában vett részt (vegyipari műveletek, transzportjelenségek – angol nyelven -, vegyi gyár, műveleti energetika, finomkémiai műveletek), melyeknek nagy részét oktatta is. Kutatómunkáját másodéves hallgató korában kezdte meg, tématerülete a(…)

Melles Árpád

Melles Árpád

ügyvezető igazgató Polinszky-díjat kapott a 2001.-ben Indoklás: „A Balluff Kft. ügyvezető igazgatója a megalakulásától kezdődően. A társaság jól fizető, magas munkakultúrát meghonosító munkahelyeket létesített. Ezzel a város hírnevét öregbíti. Melles Árpád feladatának tartotta a további ipartelepítést is. Saját gyáruk több ízben is bővült. Ezen túl közreműködésével telepedett le Veszprémben többek között a Jost és a(…)