Dr. Bienerth Gusztáv

2013

Dr. Bienerth Gusztáv a magyar gazdasági élet egyik meghatározó személyeként elkötelezett híve a Pannon Egyetem és Veszprém város közötti kapcsolat folyamatos fejlesztésének. Célja, hogy a város és az egyetem szimbiózisban éljen, Veszprémet a Dunántúl innovációs központjának képzelné el, ami a város és az egyetem közös érdeke. Az Egyetem Gazdasági Tanácsának volt az elnöke, elismert nemzetközi hírű szaktekintélyként a testület munkáját koordinálta, azóta is segíti a stratégiai tervek megvalósítását úgy mit kutatási központok, kutatási fejlesztések, tudásközpontok létrehozása és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális háttér kialakítása.

Veszprémhez köthető munkásságának egyik meghatározó mérföldköve a Veszprém Egyetemi Város Tanácsa megalakításában való tevékenysége, melynek fő célja a közvetlen partnerkapcsolat kialakítása a két intézmény között. Kidolgozásra került a közös munka ütemterve, a feladatokhoz felelősöket rendeltek, bizottságok, munkacsoportok létrehozásáról döntöttek. Kulturális és sport területen a város és az egyetem új kezdeményezésekre helyezi a hangsúlyt, az infrastruktúra és üzemeltetés vonatkozásában a hatékonyság növelése a kiemelt feladat.

Kezdeményezője a Veszprém Egyetemi Város Alapítvány létrahozásának, melyet egy 11 tagú kuratórium vezet, és fő feladata a külső pénzügyi források és hozzájárulások biztosítása az alapító okiratban meghatározott feladatokhoz.

A Magyar Kézilabda Szövetség nemzetközi ügyekért felelős elnökségi tagjaként, kiemelkedő sportmenedzseri és sportdiplomáciai tevékenysége során szerzett tapasztalataival segíti az MKB Veszprém munkáját is mely a város kiemelt sportegyesülete, így nagyon fontos a klub fenntartható, pénzügyi és adminisztratív szempontból is professzionális működése.

Dr. Bienerth Gusztáv kiemelkedő közéleti szerepet vállal a város gazdasági és sportéletében.

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata – az általa alapított – Polinszky-díjat kapott 2014.