Alapítvány célja

Veszprémben végzett vegyészmérnökök továbbfejlődésének, képzésének támogatása az alapítvány lehetőségeinek keretein belül. Az alapítvány szakmai tudományos tevékenység továbbfejlesztését, a kutatási és fejlesztési munkák támogatását kívánja elősegíteni, támogatni kívánja tudományos fokozat megszerzésére irányuló kezdeményezéseket, valamint a több éves, kiemelkedő oktatói munkát. Az alapítvány a vegyészmérnöki szakmában kiemelkedő tevékenységet végzők munkáját kívánja elismerni, díjazni.

Az Alapító Okiratban megjelölt támogatási céloknak megfelelően az Alapítvány Kuratóriuma külön díjazásban részesíti azt a személyt, akit a Veszprém Megyei Város Közgyűlése az adott évben “Polinszky-díjban” részesít.

A Veszprémi Vegyészekért Alapítvány 2001. szeptemberében került bejegyzésre a Veszprém Megyei Bíróságon (nyilvántartási szám: 1.225). Közhasznú alapítványként 2004. óta tevékenykedik.

A Veszprémi Vegyészekért Alapítvány alapítója Hájos László, aki Veszprémben végzett vegyészmérnöki szakon. Már diákként is nagy tisztelője volt dr Polinszky Károlynak, így az alapítványt, a Veszprémi Nehézipari Egyetem alapító szervezőjének, rektorának, emlékére, szellemi hagyatékának megőrzésére alapította.

Az alapítvány célja:
Polinszky Károly szellemi hagyatékának megőrzése mellett, a Veszprémben végzett vegyészmérnökök és a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karán tanuló hallgatók szakmai és tudományos tevékenységének elismerése, továbbképzésük támogatása.

Ezen belül:
Az alapítvány célja az, hogy támogassa a Veszprémben végzett vegyészmérnökök és a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karán tanuló hallgatók továbbfejlődését - az alapítvány lehetőségeinek keretein belül -, részükre ehhez támogatást nyújtson.

Az alapítvány a szakmai tudományos tevékenység továbbfejlesztését, a kutatási és fejlesztési munkák támogatását kívánja elősegíteni, támogatni kívánja a minél több tudományos fokozat megszerzésére irányuló kezdeményezéseket, valamint a több éves kiemelkedő oktatói munkát.
A vegyészmérnöki szakmában, illetve a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karán kiemelkedő tevékenységet végzők munkáját kívánja elismerni, díjazni.

Az alapítvány további célja az, hogy Veszprémben kiemelkedő eredményt elérő, műszaki, természettudományos területen dolgozókat elismerésben és anyagi támogatásban részesítse, a kiemelkedő eredményeket elért személyek fejlődésének eredményessége érdekében anyagi támogatást biztosítson.

Amennyiben az alapítvány vagyoni helyzete azt lehetővé teszi, az alapítvány távlati céljai között szerepel a külföldi konferenciákon való részvétel, valamint külföldi ösztöndíjak támogatása is.
Az Alapító Okiratban megjelölt támogatási céloknak megfelelően az Alapítvány Kuratóriuma külön díjazásban részesíti azt a személyt, akit a Veszprém Megyei Város Közgyűlése az adott évben „Polinszky-díjban” részesít.

Az Alapítvány céljait ösztöndíjrendszer bevezetésével valósítja meg.

Az alapító alapítványban kizárólag közhasznú tevékenységet kíván folytatni.
Ezen közhasznú tevékenység meghatározott nevelés és oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre irányul.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az alapítvány céljával azonosulni tudnak és hajlandók az alapítvány vagyonához hozzájárulni.

A vagyon felhasználásáról, a támogatások konkrét feltételeiről a kuratórium dönt, figyelembe
véve az alapítvány vagyonának mindenkori állagát, az alapítvány vagyoni helyzetét.
A kuratórium az alapítvány vagyonából a célok megvalósítása, illetve előkészítése érdekében támogatás nyújtásáról dönthet. (tárgyi eszközök beszerzése, továbbképzés támogatása, jutalmazás, programok finanszírozása)

Az alapítvány vagyonát az e célra létrehozott kuratórium kezeli. A kuratórium tagjainak száma: 5 fő:
Elnök
4 fő Tag A kuratórium egyik tagja a Pannon Egyetem Mérnöki Karának mindenkori Dékánja, akinek kuratóriumi tagsági megbízatása a Dékáni tisztség betöltésének időtartamára érvényes.

Az Alapítvány Kuratóriuma
Elnöke: Polinszky Gábor, közgazdász
Tagja: dr. Németh Sándor, okleveles vegyészmérnök, egyetemi docens
Tagja: dr. Hancsók Jenő, okleveles vegyészmérnök, MTA doktora egyetemi tanár
Tagja: dr. Horváth Károly, okleveles vegyészmérnök
Tagja: Polinszky Balázs, közgazdász

Az első évben a tevékenység elsősorban az alapítási szervezőmunkára koncentrálódott. A bírósági végzés kézhezvétele után az Alapítvány beszerezte a működési engedélyhez szükséges hatósági engedélyeket és megtette a szükséges bejelentéseket.
Az alapítványt nyilvántartásba vette a Nonprofit Információs és Oktató Központ.
Statisztikai jelzőszáma: 18932485-9133-569-19
Adószáma: 18932485-1-19
Bankszámlaszám: BBank 10104105-59727000-01000009
2001. évi tevékenység az operatív szervezési munkában valósult meg.
Az Alapítvány az elmúlt 20 évben pénzügyi stabilitásának megteremtésére törekedett,

Alapítványunk az elmúlt időszakban tevékenységével igyekezett a Pannon Egyetem és jogelődje hagyományainak ápolása mellett a tudományos kutató munkában résztvevők szakmai fejlődését támogatni és segíteni. Ösztöndíj rendszerünk bevált, általánosan elfogadott és egyre népszerűbb a hallgatók között. Kiterjesztését tervezzük a PHD hallgatók irányába is.

A gazdasági válság és az ezzel kapcsolatos adózási szigorítások is elérték a civil szervezetek is, tehát rosszabb gazdasági körülmények között kell tevékenységünket végezni.

A negatív gazdasági hatásoknak nem szabad, hogy rossz hatással legyenek a megkezdett lelkes és sikeres munkánkra , különösen amikor az államilag finanszírozott képzés folyamatosan csökken, és a válság a tudományos élet az oktatás területén is erőteljesebben érezteti hatást.

Nem mondunk le azon célunkról, hogy alapítvány vagyonát úgy szeretnénk feltőkésíteni, hogy annak kamatai az egyéb adományokkal kiegészítve az a tárgyévi kiadásokat minden évben fedezni tudja.

Támogatási lehetőségek

A Veszprémi Vegyészekért Alapítvány legfontosabb céljainak eléréséhez elengedhetetlen a külső támogatások igénybevétele, ahhoz hogy a Pannon Egyetem Mérnöki Karát folyamatosan tudjuk segíteni sikereikben. Minden egyes megtisztelő támogatás fontos jelentőséggel bír az Alapítvány működésében.

Alapítvány bankszámlaszáma

MBH Bank 10104105-59727000-01000009