https://youtu.be/xCYUKiFQ9ao

Dr. Gaál Zoltán

2011

Dr. Gaál Zoltán Szentgotthárdon született 1947. november 24-én. 1971-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetemen vegyészmérnöki, 1974-ben a Budapesti műszaki Egyetemen vegyipari gazdasági mérnöki oklevelet szerzett. A Veszprémi Egyetem, illetve jogutódja a Pannon Egyetem rektora 1998-2007-ig, mérnöki kari dékán 1991-1998 között, a Magyar Rektori Konferencia elnöke 2001-2003 között.
1971-ben az egyetem Üzemgazdaság Tanszékén, majd a Vállalati Rendszerszervezési Önálló Tanszéki Csoportnál kapott oktatási, oktatás-szervezési, oktatásfejlesztési feladatokat. Irányítója volt a vegyész szakmérnöki szakot szervező csoportnak. A képzés a mérnöki és a vállalatvezetési elvek ötvözésével fontos szerepet töltött be a magyar felsőoktatásban. Irányításával került kidolgozásra, megalapításra a mai kor meghatározó képzésévé váló műszaki menedzser szak. Munkatársaival kidolgozta a gazdálkodási szak, humán menedzser szakoktatási programját, majd megszervezte annak beindítását. Irányító vezető oktatója a posztgraduális menedzser szakmérnök szak kialakításának, a minőségügyi szakmérnök képzés és a minőségügyi menedzser képzés elindításának.

Az egyetem Stratégiai menedzsment kutatóműhelyének alapító vezetője. A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájának alapító tagja, a Menedzsment szakirány vezetője. A Doktori Iskola professzoraként és a kutatóműhely vezetőjeként olyan szellemi alkotóközösséget hozott létre és irányít, amely nemzetközi szinten elismert eredményeket ért el.

Az egyetem rektoraként vezetői kvalitásai, elhivatott oktatás-szervezői munkássága révén az egyetem fejlesztésében Dr. Gaál Zoltánnak elévülhetetlen érdemei vannak.

Az egyetemeket érintő integrációs folyamat során a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karának (Keszthely) csatlakozásával igazi régiós szerepet betöltő szellemi központ jött létre Pannóniában. A Pannon Egyetem 2003 óta immár öt karán, négy kampuszán élettudományokban, élettelen és műszaki tudományokban, valamint társadalomtudományokban kínál felsőfokú képzést több mint tízezer diákjának.

Aktív közreműködésével az intézmény a Kutatás-Fejlesztés (K+F) Közép-Dunántúli Központjaként a megye gazdaságának szerkezetátalakításában kiemelt stratégiai fontosságot kapott.
Dr. Gaál Zoltán jelentős közéleti szerepet vállal az ország gazdasági életében, Veszprém megye nemzetközi rangját meghatározóan befolyásoló iparművészeti cégek, az Ajka Kristály Kft. és a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Tanácsadó testületeiben. Vezető munkája során is számított a Veszprém megyében működő ipar- és gazdasági szervezetek képviselőivel való együttműködésre.
Veszprém megye és Veszprém Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatainak alakításában nem csak delegációk programjainak színvonalas megvalósításában vállalt szerepet, hanem tömbösített előadássorozatokkal a határon túli magyarok, elsősorban Kovászna megyében az oktatók és az egyetemi fiatalok körében is népszerű órákat, szemináriumokat tartott, amelyeket kötetlen beszélgetések, eszmecserék követtek.

Dékáni, majd rektori munkája során is a pályatársak, az egyetemi oktatók, kutatók és az egyetemi hallgatók eredményeinek elismertetését tartotta elsődlegesnek.

Az Ipar – Gazdaság (1994-1997), Gazdaság, Vállalkozás, Vezetés (1997-1999) és a Harvard Business Manager (1998-) folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja.

Szakmai kapcsolatokat ápol 16 amerikai, angol, svájci, német, osztrák egyetemmel, amelyeket a közös kutatómunka és publikációk támasztanak alá. 1994 óta tagja a „Pape” Alapítvány kuratóriumának.