Dr. Horváth Géza

2002

„Dr. Horváth Géza 1971-ben szerezte vegyészmérnöki oklevelét a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. Az intézményben harminc éve tevékenykedik, több vegyipari műveleti tárgy kidolgozásában vett részt (vegyipari műveletek, transzportjelenségek – angol nyelven -, vegyi gyár, műveleti energetika, finomkémiai műveletek), melyeknek nagy részét oktatta is. Kutatómunkáját másodéves hallgató korában kezdte meg, tématerülete a szuszpenziós üstreaktorok keverési, keveredési és dinamikus vizsgálata volt, ebből készítette műszaki doktori értekezését. Később a kutatócsoport tagjaként részt vett a PSA technika kifejlesztésében, néhány gázszeparációs technika kidolgozásában, egészen az üzemi megvalósításig. 1978-tól nagytisztaságú gázok, precíziós gázkeverékek, gázstandardok előállításával, azok tárolási problémáival foglalkozott. Japán ösztöndíj lehetőségével egy kutatócsoport tagjaként az adszorpciós kinetikai különbségeken alapuló inertgáz generátor kifejlesztésén dolgozott. Kandidátusi értekezését ebből a témakörből védte meg 1990-ben. A szén alapú adszorbensek mikropórusméret-eloszlásának számítására dolgozott ki nemzetközileg elfogadott módszert. A tanszéken belül kutató-fejlesztő laboratóriumot hozott létre. Hat szabadalmat nyert el, közülük négyet értékesített. Nemzetközi kapcsolatai kiemelkedőek, tanulmányútjai alkalmával német és japán egyetemeken töltött el hosszabb időt.
A Veszprémi Egyetemet képviselte a Hittudományi Főiskola szervezésénél. A VERGA, FVM, Balatoni Nemzeti Park és az egyetemi környezetvédelmi szakok közötti kooperáció szervezője. Kiemelkedő szerepet vállalt a Vegyipari Kooperációs Kutatási Központ megszervezésében, ellátja az igazgatótanács elnöki tisztségét.
Számos tudományos szervezet tagja: International Adsorption Society, MTA Vegyipari Műveleti Munkabizottság, Kolloidkémiai és Anyagtudományi Munkabizottság, Vegyipari Gépészeti Munkabizottság, MTA VEAB Biotechnológiai Munkabizottság, Átviteli Jelenségek Munkabizottság, Magyar Mérnöki Kamara Vegyészmérnöki Minősítő Munkabizottság, Magyar Mérnöki Kamara Vegyészmérnöki Oktatási Bizottság, Magyar Kémikusok Egyesülete, Megyei Agrárkamara, Észak-balatoni Vadásztársaság (elnök).
Megszervezte a „Hátrányos Helyzetű Gyermekek Támogatása” nevű alapítványt (1997-től működik), amelynek kuratóriumi elnöke.”

Esztergomban született 1948. június 22-én. A Veszprémi Vegyipari Egyetem Nehézvegyipari Szakának vegyipari folyamatszabályozási ágazatán 1971-ben szerzett okleveles vegyészmérnöki diplomát. Kezdetektől a Veszprémi Egyetem mérnöki karán, a vegyipari műveleti tanszéken dolgozik. Műszaki doktor (1973), a kémiai tudomány kandidátusa (1990), egyetemi docens (1991-), tanszékvezető (1998-), dékán (2002-).

Kitüntetései: Kiváló feltaláló (1983), Kiváló Munkáért (1988), University of Tokyo kutatási érem (1994), Pro Universitate Vespremiensi ezüst fokozat (1995), Veszprémi Bazilika Főszékesegyház emlékérem (1996), Szt. Hubertusz kereszt arany fokozat (1998), Richter-díj (2000), Polinszky-díj (2002).