Dr. Liszi János

2008

Dr. Liszi János tudományos és oktatói munkásságát az idők folyamán a “Kiváló Feltaláló” díjtól a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjén keresztül a legutóbb kiérdemelt Szent-Györgyi Albert díjig számtalan elismerés fémjelezi.
A város életében hosszú évtizedeken át meghatározó volt a vegyipari egyetem jelenléte, amely a rendszerváltást követő gyökeres gazdasági átrendeződés következtében sokat vesztett jelentőségéből. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a változások nyomán, a gazdaság és a társadalom szakember igényének átstrukturálása folytán, már-már az egyetem léte, jövője kérdőjeleződött meg. Ebben a rendkívül nehéz helyzetben, 1989-ben került Dr. Liszi János a rektori székbe. Ő azonban, ahogy tudományos munkássága során, úgy most sem ismert lehetetlent. A kor megváltozott követelményeit felismerve, kemény munkával új karok kialakításával alapjaiban reformálta meg az egyetemet, megalapozva ezzel az egyetem fejlődését. Olyan, új szakokat honosított meg, mint az informatikai, környezetmérnöki vagy a különböző tanári szakok, amelyekkel az egyetem több lábon álló, a gazdaság és a társadalom igényeit rugalmasan követni képes intézménnyé alakult át, és amely ma már nemcsak a térségben, de országos viszonylatban is jelentős szerepet játszik mind az oktatás, mind a tudományos kutatás területén.
Dr. Liszi János tenni akarását mi sem mutatja jobban, mint hogy ezen embert próbáló feladatok ellátása mellett a város sportéletében is szerepet vállal. Elnöke a Veszprémi Egyetemi Úszóklubnak, és részt vesz a város sportéletének szervezésében is, amit jelez a “Magyar Sportért” érdemérem is.
E néhány gondolat nem elég ahhoz, hogy Dr. Liszi János munkásságát, tevékenységét kellőképpen értékelhessük; arra azonban igen, hogy minden kétséget kizáróan kijelenthessük: a díj, amely csupán szerény elismerése a városunkért tett eredményes erőfeszítéseknek, méltóbb helyre nem is kerülhetett volna. Köszönjük.(Életének hatvankilencedik évében 2008. december 31-én váratlanul elhunyt.)