Dr. Szalai István

2022

Dr. Szalai István 1981-ben szerzett okleveles fizikus diplomát a József Attila Tudományegyetemen, a Magyar Tudományos Akadémia doktora címét pedig 2011-ben szerezte fizika tudományból

Dr. Szalai István egyetemi tanár több évtizedes oktatói, tudományos és vezetői tevékenységével meghatározó szerepet vállal a Pannon Egyetem Mérnöki Kar működésében. Két cikluson keresztül a Mérnöki Kar dékánja volt. A dékáni ciklusa alatt nyerte el a Mérnöki Kar a Kutató Kar címet, alapította meg a Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központot Nagykanizsán, illetve integrálta a zalaegerszegi mechatronikai képzést. Utánpótlás nevelésben meghatározó szerepe van, a Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola (VMADI) törzstagja, a doktori iskolában hét hallgatója szerzett PhD fokozatot. Anyagtudomány területén a mágneses fluidumok kutatását irányítja.

Számos pályázat témavezetője, szakmai vezetője, tudományos munkáját pedig a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével, a Nagykanizsa Oktatásáért kitüntetéssel, illetve a Pro Universitate Pannonica Emlékérem Arany fokozatával ismerték el.

2022-ben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a műszaki területen végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Dr. Szalai István részére Polinszky-díjat adományoz.