Harsányi István

2003

„Harsányi István a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Rt. jogelődjénél, a Veszprém megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál 1970. október 1-én kezdte meg munkáját.
Először rövid ideig szennyvíztelep vezetőként, 1971 áprilisától műszaki osztályvezető-helyettesként, majd 1975 júniusától szolgáltatási osztályvezetőként, főmérnökként dolgozott. 1992. január 1-től a vállalat műszaki igazgatója, a vállalat önkormányzati tulajdonú társasággá történő átalakulását követően 1996. január 1-től a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Részvénytársaság vezérigazgatója.

Harsányi István vezetői munkája során tevékenyen részt vett a vállalat működési területéhez tartozó, több veszprém megyei település vízellátásának megvalósítása mellett Veszprém város 70-es években megnövekedett vízigényének megoldásában. Jelentős szerepe volt a város szennyvíztisztító kapacitásának folyamatos bővítésében, kiemelten a közel egy évtizede folyamatos szennyvíztisztító telepi beruházás előkészítésében, szennyvíztisztítási technológia korszerűsítésében és a korszerű technológia üzemszerű működésének megszervezésében.
Szerepe volt továbbá a 70-es években kiépítésre került üzemvezetőségi diszpécserközpontok folyamatszabályozó rendszereinek kiépítésében, folyamatos korszerűsítésében.
A vállalati műszaki fejlesztés eredményeként olyan irányítástechnikai berendezések kerültek kialakításra, melyek a vízügyi ágazat irányítástechnikai fejlesztésében is főszerepet kaptak.
Közvetlenül irányította az állami vállalat – a Vagyonátadó Bizottság határozata alapján – önkormányzati tulajdonú társasággá történő átalakulásának több éves folyamatát.
Az átalakulást követően, 1996. január 1-én létrejövő BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Rt. vezérigazgatójaként napjainkig vezeti, irányítja az önkormányzati tulajdonú társaság működését. Vezetésével a társaság megfelelt az alapító önkormányzatok elvárásainak, úgymint:
– a szükséges felújítások, beruházások megvalósításával, az ivóvíz szolgáltatás, a szennyvíz elvezetés és tisztítás biztonságának fenntartása,
– a társaságra bízott önkormányzati vagyon gondos és gazdaságos működtetése, a vagyon gyarapítása.”

Munkáját az elmúlt 30 évben több kitüntetéssel ismerték el, melyek közül kiemelnénk az Országos Vízügyi Hivatal által adományozott Vízügyi Ágazat kiváló dolgozója kitüntetést, valamint az OVH Elnökének dicsérő oklevelét.

Harsányi István a Víz- és Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége Etikai Bizottságának tagja, a Hidrológiai Társaság Veszprém Megyei Területi Szervezetének elnöke, valamint az MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottsága Vízellátás-Csatornázási Bizottságának tagja.

Harsányi István a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Rt. vezérigazgatója részére Veszprém város vízellátása, a szennyvízelvezetés- és tisztítás folyamatos korszerűsítése területén végzett több mint 30 éves szervező, irányító munkájának elismeréseként a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata – az általa alapított – Polinszky-díjat kapott 2003.