Prof. Dr. Friedler Ferenc

2006

Friedler Ferenc Veszprémben született 1953-ban. A Szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezett matematikusi diplomát 1977-ben. Veszprémben a Műszaki Kémiai Kutatóintézetben kezdte pályafutását, 1993-ban került a Veszprémi Egyetemre. 1990-ben kandidátusi fokozatott szerezett, majd 1995-ben a kémiai tudomány doktora lett.
Tudományos tevékenységének területe a műszaki rendszerek információs folyamatainak matematikai modellezése és optimalizálása, valamint a műszaki informatikai rendszerek fejlesztése. Nemzetközi hírnevét 92 tudományos publikáció és több mint 140 nemzetközi konferencián tartott előadás bizonyítja. Független hivatkozásainak száma 316. Számos külföldi tanulmányúton vett részt, több nemzetközi együttműködés aktív részese. 1997 és 2001 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült.

Tudományos munkássága mellett oktatásszervezői tevékenysége is kiemelkedő. 1995-ben megalapította a Veszprémi Egyetemen a Számítástudomány Alkalmazása Tanszéket, amelynek jelenleg is tanszékvezető egyetemi tanára. Vezetésével jött létre 2000-ben a Veszprémi Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolája. Nevéhez fűződik 2003-ban a Műszaki Informatikai Kar létrehozása, amelynek dékánja lett. Ugyanabban az évben irányításával alakult meg a kar Kutatási és Technológiai Központja és Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó iskola is. Tevékenységének elismeréseként a Veszprémi Egyetem több vezető testületébe választották, így az Informatikai Bizottságba, az Egyetemi Tanácsba, az Egyetemi Doktori Tanácsába és a Habilitációs Bizottságba.

Szakmai-közéleti tevékenysége rendkívül aktív és szerteágazó, jelenleg a következő főbb tisztségeket tölti be:

  •     VEAB alelnöke (2003-tól)
  •     Magyar Kémikusok Egyesülete, kibernetikai szakbizottság, társelnök (1998-tól)
  •     Process Integration, Modeling and Optimization (PRES) nemzetközi konferencia sorozat tudományos és szervező bizottságának társelnöke
  •     Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa, tag (2001-től)
  •     Veszprém Optimization Conference: Advanced Algorhitms (VOCAL), Veszprém, nemzetközi konferenciasorozat, szervezőbizottság elnöke (2004, 2006)
  •     Műszaki Felsőoktatás Rektori-Főigazgatói Kollégium, elnök (2005-től)
  •     MTA Informatikai Bizottság, (2005-től)

Eddigi tevékenységének elismeréseként megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét (2003), a Kamlár László díjat (2003) és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere emlékplakettet (2004).